دوخت پیراهن مردانهنکات دوخت پیراهن مردانه :

۱- هنگام دوخت پایه یقه وقتی یک طرف را از ابتدا شروع به دوختن میکنیم تا وسط پایه یقه ، برای دوخت سمت دیگر ، برای اینکه دو طرف کاملاً قرینه شوند ، بعد از دوخت یک طرف ، یقه را از زیر چرخ درمیآوریم و زیر آن کپی قرار میدهیم . یقه را دولا میکنیم (دقیق) روی قسمت دوخته شده رولت میکنیم و طرف دیگر پایه را از روی رولت جدید میدوزیم.
۲- برای وصل کردن مچ به آستین ابتدا و انتهای مچ را به دو طرف بلیطی میکنیم . ۷-۶ سانت بعد از بلیطی (قسمت پنس) دو پیلی بسته به مقداری که برای آستین اضافه گذاشتیم میدهیم ، بطوریکه پیلی ها به سمت بلیطی پهن باشد.
۳- قبل از دوخت یقه ، سسجاف را اور میکنیم .
۴- حلقه بعد از دوختن و قبل از درز آستین و درز پهلو اور میشود .
۵- پهلو و درز آستین هم با هم اور میشود .


نکته : اگر پیراهن مردانه داشته باشیم و خواستیم از روی آن بدوزیم ، فاصله زیر بغل تا جادکمه را اندازه میزنیم ، بدون در نظر گرفتن جادکمه این مقدار اندازه لباسی میباشد که از این اندازه دور سینه را بدست میآوریم ، دور تا دور پایه یقه را اندازه میزنیم منهای ۴ سانت (جادکمه) و ۲-۱ سانت دیگر میکنیم (به دلیل اینکه پارچه بزرگتر از دور واقعی یقه است) تا دور یقه بدست آید .

مراحل دوخت پیراهن مردانه :

۱- به قسمت سجاف لایی زده میشود.
۲- جیب روی محل مشخص شده دوخته میشود.
۳- بلیطی آستین دوخته میشود.
۴- ۱۰ سانت زیر بغل آستین از پایین آستین دوخته و سپس مچ وصل میشود.
۵- تکه جدای سرشانه به جلو و پشت وصل میشود و اتو میشود.
۶- حلقه آستین به لباس دوخته میشود.
۷- در زیر بغل یکسره تا مچ آستین دوخته میشود.
۸- لباس پرو شده و ۲/۱ یقه پروشده بدون در نظر گرفتن جادکمه و سجاف اندازه زده میشود.
۹- یقه کشیده شده و برش زده میشود ، لایی چسبانده میشود و به لباس وصل میشود. اگر از لایی پیراهن مردانه که مخصوص است استفاده کنیم، این لایی چسباندندی نیست بلکه با ۲ میلیمتر جای دوخت به یقه دوخته میشود.
۱۰- دوخت قسمت پایین پیراهن.

خدمات ما

آنچه در توان ما باشد به کار خواهیم گرفت تا لباسی زیبا و با دوام تحویل دهیم